ХОРОСКОП КРАЈНИЧКИ

Пишува: Илија Бошков – Крајнички

ЕУ влегува во жив песок, на чекор е пред распад!? По Германија и во Франција фирми се затвораат и банкротираат…

ХОРОСКОП КРАЈНИЧКИ

Пишува: Илија Бошков – Крајнички

Во многу мои текстови укажав дека ЕУ е на чекор пред распад. Распадот започна со брегзитот во Велика Британија, која излезе од ЕУ поради големиот долг кон евроипските фондови, околу 360 милијарди евра.

ДРАГИПРИЈАТЕЛИ, ОБИДЕТЕСЕСАМИДАСИЈАПРОТОЛКУВАТЕНАТАЛНАТАКАРТА. ТОАЌЕМОЖЕТЕДАГОНАПРАВИТЕСОПРВАТА, ЕДИНСТВЕНАТА, ПРОФЕСИНАЛНАКНИГАЗААСТРОЛОГИЈА – НАМАКЕДОНСКИЈАЗИК. ЗАПОЗНАЈТЕСЕСАМИТЕПОДОБРО; КАКОИОНИЕШТОВЕОПКРУЖУВААТ. ЦЕНА – САМО 1.500 денариИНФОРМАЦИИЗАКНИГАТАВОРЕДАКЦИЈАТАНАСПИСАНИЕТОХОРОСКОП, НАТЕЛ. 078 215 911

            Германија цела мината година беше во рецесија, која продолжи и ова година. Во момернтот во Германија започнаа масовни протести на мезадоволните фармери:

            По чекорите на Германија тргна и Франција. Во Франција статистиката покажува дека во послледните 12 месеци 55 492 фирми се во банкрот или пред ликвидација.

            В многу текстови укажав дека Германија е 3-та најзадолжена земја на Светот по САД и Велика Британија, да не смее повеќе да задолжува. Франција е 4-та најзадолжена земја, а добро знаеме дека Германија и Франзија се столбови на ЕУ. Германија го пополнува буџетот на ЕУ со 40%.

            Сето ова зборува меаната „ЕУ“ е пред затворање, наскоро фајронтоот ќе го прогласат…..

ИЗРАБОТКА НА ХОРОСКОПИ на контакт тел 078 215 911
НАТАЛНИ, НА ДЕСЕТИНА СТРАНИ2.000 денари
СОЛАРНИ. НА ДЕСЕТИНА СТРАНИ2.000 денари
СПОРЕДБЕНИ НА 30-ина СТРАНИ3. 000 денари
КОМПЛЕТНИ
НАТАЛЕН И СОЛАРЕН (СО ПРЕДВИДУВАЊЕ)
НА 30-ина СТРАНИ3.000 денари

Споделете
fb-share-icon
Tweet 20