Магичен круг на часовите и сезоните

ХОРОСКОП КРАЈНИЧКИ

Пишува: Илија Бошков – Крајнички

Како што секој ден од месецот има своја нумерологична вибрација, така и секој час на деноноќието има своја астрологична честина, којашто влијае врз излачувањето на нашата биоенергија. Важно е да знаеме, дека кога станува збор за часот на раѓањето, влијанието на планетите се променува постојано во текот на 24 часовниот циклус. Постапките, расположението и мислите најдобро можеме да ги разбереме, кога ја имаме во предвид нумерологичната вибрација на часот на нашето раѓање. Тоа е така, зашто луѓето се делат на шест основни групи, според моментот на деноноќието, кога се родиле. Оние пак, коишто се појавиле на бел свет во час, којшто стои на границата меѓу две групи, имааат општи црти и карактеристики од двете групи. На истиот начин има значење во која половина од годишните времиња сте родени – зимната или летната. И според овој признак луѓето се поделени на групи.

Ако сте родени помеѓу 0 и 4 часот

Вие сте тивки и кротки. Сакате да мечтаете и да создавате воздушни кули. Фантазијата ви е богата, но тешко се справувате во светот на реалноста. Вие сте родени фантазери и поети, па затоа луѓето од околната не можат да ве разберат . Спаѓате во чудни птици, но душата ви е пламена и нежна.

Ако сте родени помеѓу 4 и 8 часот

Се одликувате со итрост и штедливост. Упорни сте и трпеливи во сите нешта, што ги работите, а особено во практичната насоченост. Вие живеете во светот на реалноста, повеќе од сите други. Се стремите да бидете пример за луѓето од околината и постојано сакате да се докажувате и потврдувате.

Ако сте родени помеѓу 8 и 12 часот

Исткаени сте од верба, надеж и оптимизам. Вие сте полни со живот и постојано обземени од неспокојство. Излачувате предана љубов и магнетска топлина. Чувствителни сте и со отворен дух. Имате склоност кон искуството и филозофијата и се истакнувате со своите дарби и талент.

Ако сте родени помеѓу 12 и 16 часот

Вие сте полни со живот, динамични сте и преполни со енергија. Имате наклонетост сите практични дејности да ги правите прекрасно. Освен тоа сте добри оратори, математичари и физичари. Би биле добри литерати, па добро би било да ја насочите енергијата во таа насока. Вие сте сестрано надарена личност и можете да го реализирате вашиот творечки дух во повеќе професии и дејности.

Ако сте родени помеѓу 16 и 20 часот

Вие сте неспокоен дух, што бара нешто. По принцип сте нервозни и расеани луѓе . Движењата ви се енергични, зборувате со виско глас, користите остри зборови, брзо мислите и дејствувате. Сакате да земете од животот, колку што можете повеќе и копнеете да го вкусите од сите негови страни. Често го менувате расположението и решенијата, и се зафаќате со неколку работи истовремено. Оној којшто не ве познава добро, би рекол дека вие сте небрежни, но всушност вие се однесувате многу свесно кон се што правите.

Ако сте родени помеѓу 20 и 24 часот

Вие сте упорни трпеливи и умерени во сите аспекти. Се стремите да доминирате над нештата и ситуациите. Имате склоност кон филозофија и литератра. Рационални сте и полни со дух. Имате магично влијание врз околината и сте авторитет во семејството, фирмата кадешто работите, меѓу пријателите и роднините. Имате извесно влијание, но тоа е затоа што сте навистина уверени, дека имате силна и творечка енергија.

ОСНОВНИ НУМЕРОЛОШКИ ТИПОВИ

А Соларен тип- родените помеѓу 4 часот наутро и 10 часот навечер

Карактеристики: ведри, полни со живот, оптимистички расположени, рационални, практични, полни со светла и животнорадосна енергија.

Б Летен тип – родените помеѓу 30 – ти април и 31 октомври

Карактеристики: рационални, земни, практични, екстроверти, урамнотежени, неиздржливи на студ.

В Лунарен тип родените помеѓу 10 часот навечер и 4 часот наутро

Карактеристики: тивки, благи, ненетрапливи, лесносуетни, песимистички настроени, родени мечтатели и поети.

Г Зимен тип родените меѓу 31 октомври и 30 – ти април

Карактеристики:филозофски настроени, склони кон медитативни состојби, помалку практични, нервозни, еднакво интровертни и екстровертни, лесно поднесуваат студ.

Споделете
Tweet 20